Kate je svázaná a spokojená, dokud už nevydrží - Kate Marley